Standard plemene

Plemenný standard bígla

Celkový vzhled: Statný, kompaktně stavěný honič, působící dojmem silné stavby těla, ale ne hrubosti.
Charakteristika: Veselý honič, jehož posláním je štvaní zvěře, především zajíců a sledování pachové stopy. Odvážný, velmi aktivní, fyzicky vytrvalý a odhodlaný. Čilý, inteligentní, s vyrovnaným temperamentem.

Chování a povaha: Milý, bystrý, přívětivý, bez jakékoliv známky agresivity a bázlivosti.
Hlava a lebka: Správné délky, silná, ale ne hrubá, jemnější u feny, bez vrásek a záhybů. Lebka mírně klenutá, středně široká, s lehce naznačeným týlním hrbolem. Stop je dobře vyznačen a dělí vzdálenost mezi týlním hrbolem a koncem nosu přesně na polovinu. Morda by neměla být špičatá a pysky přiměřeně přilehlé. Nos široký, přednostně černý, ovšem i menší pigmentace je přípustná u světle zbarvených jedinců. Nozdry jsou otevřené.
Oči: Tmavohnědé nebo oříškové, poměrně velké, ani příliš hluboko zapadlé, ani vystupující, dobře umístěné s mírným, přitažlivě půvabným výrazem.
Uši: Dlouhé, na koncích zaoblené, při natažení dopředu sahající téměř k nosu. Jsou nízko nasazené, jemné, předním okrajem ladně přiléhající těsně k líci.
Chrup: Silné čelisti s perfektním, pravidelným a úplným nůžkovým skusem, což znamená, že horní řada řezáků těsně (bez mezery) přesahuje dolní, k jejich přední straně přiléhá a zuby jsou v čelistech zasazeny kolmo.
Krk: Je dostatečně dlouhý, aby psu umožnil snadnou práci na stopě s nízkým nosem. Je lehce klenutý  a na hrdle vytváří malý lalok.
Hrudní končetiny: Ramena dobře dozadu položená a nepřetížená. Končetiny rovné a umístěné správně pod psem. Kompaktní končetiny s kulatými kostmi, které se směrem k tlapkám nesužují. Záprstí krátké. Lokty jsou pevné a nesmí být ani vbočené, ani vybočené a měly by být správně umístěné, přibližně v polovině kohoutkové výšky.
Trup: Linie hřbetu je přímá a vodorovná. Hrudník dosahuje až po lokty a žebra jsou dobře klenutá a dobře položená. Bedra jsou krátká, dobře vyvážená, silná, ohebná a dobře klenutá.
Pánevní končetiny: Svalnatá stehna s dobře zauhlenými koleny. Pevná hlezna, správně směřující dolů a navzájem rovnoběžná.